کلید شکسته

خارج کردن کلید شکسته از قفل ها

خارج کردن کلید شکسته از قفل ها: ممکن است برای اغلب افراد پیش آمده باشد که زمانی که می خواهند قفل درب را با کلید باز نمایند ، کلید در قفل نچرخد  و در آن شکسته  شود. برای خارج کردن کلید  راه های مختلفی وجود دارد ،  اگر ابزارهایی  که مورد نیازاست را در نزدیکی اطلاعت بیشتر دربارهخارج کردن کلید شکسته از قفل ها[…]

نحوه باز کردن قفل آویز Clever بدون نیاز به کلید

نحوه باز کردن قفل آویز Clever بدون نیاز به کلید هنگام مسافرت نه تنها شما باید چمدان خود را ببندید و از یک قفل مناسب برای آن استفاده کنید تا در صورت سرقت چمدان یا حتی جابجا شدن آن با چمدان مسافرتی کسی دیگر نتواند آنرا باز کند. حتی برخی از خانه ها از قفل اطلاعت بیشتر دربارهنحوه باز کردن قفل آویز Clever بدون نیاز به کلید[…]

باز کردن قفل درب و قفل آویز با سنجاق سر

باز کردن قفل درب و قفل آویز با سنجاق سر هنگامی که شما پشت در می مانید و کلید خود را فراموش می کنید یا کلید در قفل گیر کرده است مسلما باید سریعا با کلیدساز سیار شهر خود تماس بگیرید. اما اگر می خواهید پول هزینه کلید ساز نکنید ابتدا روش های باز کردن اطلاعت بیشتر دربارهباز کردن قفل درب و قفل آویز با سنجاق سر[…]