انواع روش های باز کردن درب خانه و ماشین بدون کلید

انواع روش های باز کردن درب خانه و ماشین بدون کلید شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کلید خانه یا ماشینتان را جا گذاشته و یا گم کرده باشید. اغلب افراد در این شرایط به سراغ یک کلید ساز و قفل ساز ماهر می روند اما اگر در جایی گیر افتادیم که هیچ اطلاعت بیشتر دربارهانواع روش های باز کردن درب خانه و ماشین بدون کلید[…]

نحوه باز کردن قفل بدون کلید

نحوه باز کردن قفل بدون کلید

نحوه باز کردن قفل بدون کلید ساختار قفل به این شکل است که داخل قفل چندین پین است که با توجه به نوع ساختار کلید هنگامی که کلید را داخل مغزی قفل می چرخانید تمام پین ها در یک خط قرار می گیرد و سپس قفل باز می شود. در این مقاله میخواهیم نحوه باز اطلاعت بیشتر دربارهنحوه باز کردن قفل بدون کلید[…]