نحوه باز کردن قفل آویز با پیچ گوشتی

نحوه باز کردن قفل آویز با پیچ گوشتی خرید قفل کتابی و آویز و بستن آن روی کرکره مغازه یا درب خانه های قدیمی رواج دارد. به دلیل اینکه برخی از خانه ها قدیمی است هنوز درب های آهنی و قدیمی به عنوان درب پذیرایی یا درب اتاق وجود دارد. حتی برخی از خانه ها اطلاعت بیشتر دربارهنحوه باز کردن قفل آویز با پیچ گوشتی[…]