سیستم ضد سرقت ایموبلایزر چیست؟

سیستم ضد سرقت ایموبلایزر چیست؟

سیستم ضد سرقت ایموبلایزر چیست؟ ایموبلایزر یک نوع سیستم ضد سرقت خودرو است که باعث می شود هر خودرو تنها با سوئیچ مخصوص خود باز شود. سیستم ضد سرقت ایموبلایزر باعث جلوگیری از حرکت خودرو می شود و تنها با وجود سوئیچ مخصوص خودرو امکان روشن شدن ماشین وجود دارد. هر سوئیچ خودرو دارای یک اطلاعت بیشتر دربارهسیستم ضد سرقت ایموبلایزر چیست؟[…]