آموزش نصب قفل برقی زنجیری

آموزش نصب قفل برقی زنجیری

آموزش نصب قفل برقی زنجیری نصب قفل کامپیوتری روی درب حیاط باعث می شود که هر بار کسی زنگ درب را می زند به حیاط بروید و درب را باز کنید. با نصب قفل برقی به آیفون به راحتی می توانید با فشردن دکمه آیفون درب آپارتمان یا حیاط را باز کنید. قفل برقی زنجیری اطلاعت بیشتر دربارهآموزش نصب قفل برقی زنجیری[…]

دلیل کار نکردن قفل برقی سیزا

دلیل کار نکردن قفل برقی سیزا قفل برقی سیزا یکی از بهترین قفل های برقی است که می توانید آنرا جایگزین قفل های قدیمی کنید. به واقع شما با نصب قفل برقی سیزا به راحتی می توانید با وصل کردن اتصال برقی آن با آیفون تصویری تنها با زدن دکمه آیفون درب حیاط یا آپارتمان اطلاعت بیشتر دربارهدلیل کار نکردن قفل برقی سیزا[…]