گم شدن ریموت درب پارکینگ

هنگام گم شدن ریموت درب پارکینگ چکار کنیم؟

اقدامات لازم هنگام گم شدن ریموت درب پارکینگ با وجود ریموتی شدن درب پارکینگ و حیاط سرقت خودرو افزایش یافته زیرا تنها کافیست سارق ریموت را بدزدد. هنگام گم شدن ریموت درب پارکینگ باید سریعا تمام ریموت های درب پارکینگ را غیر فعال کنید. نحوه کار کردن ریموت به این صورت است که با فرستادن اطلاعت بیشتر دربارههنگام گم شدن ریموت درب پارکینگ چکار کنیم؟[…]