معرفی ویژگی های چشمی درب دیجیتال و مزایای آن

معرفی ویژگی های چشمی درب دیجیتال و مزایای آن اگر به ساختار بیرونی درب ضد سرقت توجه کنید حفره کوچکی در وسط آن می بینید که به آن چشمی درب دیجیتال گفته می شود. این چشمی ها امکان مشاهده افراد پشت درب را بدون نیاز به باز کردن درب به ما میدهند. چشمی های دیجیتال اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی ویژگی های چشمی درب دیجیتال و مزایای آن[…]