انواع روکش های درب ضد سرقت

انواع روکش های درب ضد سرقت

انواع روکش های درب ضد سرقت با توجه به اینکه تفاوت های زیادی بین ساختار درب های معمولی و درب های ضد سرقت وجود دارد و از لحاظ ایمنی و امنیت درب ضد سرقت تفاوت خیلی زیادی دارد اما همیشه ظاهر درب مهم است. به همین دلیل در اکثر درب های معمولی از روکش چوبی اطلاعت بیشتر دربارهانواع روکش های درب ضد سرقت[…]