آموزش نصب محافظ قفل کاپوت ماشین

آموزش نصب محافظ قفل کاپوت ماشین

کاپوت هر ماشین با کشیدن اهرم باز کننده کاپوت باز می شود و شما می توانید با بالا کشیدن کاپوت داخل موتور ماشین را چک کنید. کاپوت ماشین توسط اهرم باز کننده و قفل کاپوت باز و بسته می شود که با اتصال کابل به اهرم باز کننده و همچنین ضامن چیپ بین کاپوت و اطلاعت بیشتر دربارهآموزش نصب محافظ قفل کاپوت ماشین[…]

اسپانسر: پیام جی پی اس فروشنده ردیاب خودرو